Årsmøte 2021

11/01/2021

Onsdag 03. februar 2021 kl. 17.30 er det klart for årsmøte i NTNUI Volleyball. Sted for møtet kommer.

Årsmøtet setter føringer for styrets arbeid og etablerer rammer for drift og utvikling av gruppen. Blant annet skal budsjettet for 2021 vedtas, et nytt gruppestyre skal velges og viktige saker knyttet til gruppen og klubbens arbeid diskuteres.

Alle medlemmer av NTNUI Volleyball kan sende inn saker til årsmøtet. Disse må sendes til leder på mail (volleyball-leder@ntnui.no) innen 24. januar. Styret ønsker også at så mange som mulig er med på møtet, og avlyser derfor alle treningene denne dagen. Etter årsmøtet legges det opp til sosialt opplegg. Mer informasjon om dette kommer.

Foto: NTNUI/Nils Dittrich