Styret 2021/2022

Volleyballstyret 2021/2022


Leder: Julie Heiervang Johnsen

Som leder er man klubbens viktigste organ som tar for seg alt av klubbens daglige ledelse, koordinerer alle avgjørelser og fungerer som klubbens ansikt utad. Hun er klubbens representant på møter i direkte kontakt med forbundet og regionen. Som leder har en i tillegg ansvaret for oppmennene i klubben, og har  kontakt med NTNUI hovedstyret og andre grupper i NTNUI. Hun godkjenner og signerer overgangspapirer og eventuelle dispsøknader, i tillegg til at hun har det overordnede ansvaret for at lagene blir påmeldt i seriespill og turneringer. Innbefattet i denne rollen er også organisering av volleyballstyret, hvor hun som leder tar initiativ til å få gjennomført saker.

Kontakt: volleyball-leder@ntnui.no

Nestleder: Oda Margrethe Skaug

Nestleder er avløser for lederen, i tillegg til å være både komitékoordinator og para-kontakt. Som nestleder er en ansvarlig for mosjonstilbud som blir lagt til grunn for alle lag i klubben, og er ansvarlig for gjennomføring av trener- og dommerkurs. Nasjonale og internasjonale overganger, samt lisenser faller også under ansvaret hvor nestleder ser for at disse gjennomføres. Etter styremøter står nestleder også for fullføring og publisering av referater og vedtekter.

Kontakt: volleyball-nestleder@ntnui.no


Kasserer: Erlend Mørch Grova

Kassererene står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskap for klubben. Det er kassererenes ansvar å følge med på gruppas inntekter og utgifter, se om de er i tråd med budsjettet underveis, samt å sette opp forslag for neste års budsjett. Kassererene skal sørge for at alle lag har en økonomiansvarlig å samarbeide med og informere alle økonomiansvarlige om bruk av reiseregninger, og føring av regnskap. De har ansvar for klubbens kasse og har ansvaret for å få inn sponsormidler og støtte/tilskudd.

Kontakt:
volleyball-kasserer@ntnui.no

Kasserer: Kathinka Lund

Kassererene står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskap for klubben. Det er kassererenes ansvar å følge med på gruppas inntekter og utgifter, se om de er i tråd med budsjettet underveis, samt å sette opp forslag for neste års budsjett. Kassererene skal sørge for at alle lag har en økonomiansvarlig å samarbeide med og informere alle økonomiansvarlige om bruk av reiseregninger, og føring av regnskap. De har ansvar for klubbens kasse og har ansvaret for å få inn sponsormidler og støtte/tilskudd.

Kontakt:
volleyball-kasserer@ntnui.no


Sandvolleyball: Sven Andreas Nygaard

Sandvolleyballansvarlig har overordnet ansvar for sandvolleyball i klubben og er gruppas representant i Baneutvalget. Han har ansvar for booking av sandvolleyballbanene i Dødens dal og for sandvolleyball-arrangementer og treninger i regi av NTNUI Volleyball. Sandvolleyballansvarlig skal jobbe for et godt tilbud for medlemmer som ønsker å drive med sandvolleyball. 

Kontakt: sandvolleyball@ntnui.no

Material: Julie Heiervang Johnsen

Det er materialansvarlig sin oppgave å ha oversikt over kvaliteten på klubbens utstyr og materialer, samt bestilling og erstatning av utslitt utstyr. Dette kan være alt fra sportslig utstyr, til varer i kiosk og diverse materialer som klubben er i besettelse av. Materialansvarlig er vår kontaktperson med SiT når det gjelder slitasje på utstyr i hallen, og danner nye avtaler knyttet til bekledning og diverse saker klubben ønsker å ta opp.

Kontakt: volleyball-material@ntnui.no


Sosial: Guro Ølnes

Sosialansvarlig står for organisering av alle sosiale arrangement for hele klubben og har ansvar for å bidra til sosialisering innad og på tvers av lag. Sosialansvarlig har også ansvar for å organisere og bidra til at volleyballgruppa deltar på sosiale arrangement i regi av NTNUI.

Kontakt: volleyball-sosialt@ntnui.no

PR-ansvarlig: Astrid Vangdal

PR-ansvarlig skal sørge for at gruppa er aktiv og godt representert på sosiale medier, og har ansvaret for den interne og eksterne kommunikasjonen. Hun står for publisering av info og nyheter på hjemmesiden, reklamering av arrangement, og skal sørge for at gruppa bidrar med stoff til Klubbavisa (NTNUIs egen avis) og andre lokale aviser i byen. PR-ansvarlig er også bindeleddet mellom styret og SoMe-ansvarlige på laga i klubben, og har ansvaret for stands og promotering ved oppstart av sesongen. 

Kontakt: volleyball-pr@ntnui.no


Arrangement: Marthe Bugge Eriksen

Arrangementsansvarlig har overordnet ansvar for arrangementer i regi av NTNUI Volleyball og står for alle sportslige arrangementer som arrangeres av klubben (Aktiviteter knyttet AktivCampus, turneringer og evt. andre større sportslige arrangement klubben velger å arrangere). Sammen med sportslig ansvarlig har ho også ansvaret for gjennomføringa av elite- og førstedivisjonskamper, samt ansvaret for kommentatorer/streaming av disse kampene. Arrangementsansvarlig organiserer fordeling av dugnad internt i klubben, som funksjonæroppgaver på kamp og andre fellesdugnader. Det er i tillegg arrangementsansvarligs oppgave å booke hall for seriespill, NM, rankingturneringer, og eventuelt andre større arrangement.

Kontakt: volleyball-arrangement@ntnui.no

Sportslig: Fredrik Opdal

 

Sportslig ansvarlig har det øverste treneransvaret og skal sørge for at treningstidene er godt organisert for alle spillere og trenere. Sammen med arrangementsansvarlig har han ansvaret for gjennomføringa av elite- og førstedivisjonskamper, samt ansvaret for kommentatorer/streaming av disse kampene. I tillegg skal han og arrangementsansvarlig ha kontakt med amedia.

Kontakt: volleyball-sport@ntnui.no

Styremøtereferat

Vedtak 2021/2022