Tabellar

Tabellar for høgare divisjonar

På denne sida finn du tabellar for våre lag i Mizunoligaen og 1.divisjon. Dei oppdaterte tabellane lastast opp manuelt til nettstaden, så under serierunder er det forseinking i tabellane.

Mizunoligaen blir avslutta som enkel serie. Dermed er NTNUI ferdige for sesongen.

Tabellane for 1.divisjon er inntil vidare tekne bort. Lag har trekt seg frå serien, og det er uvisse knytt til framhaldet av sesongen.

Tabellar

Kampresultat hentast frå forbundet sin nettstad. Tabellane lagast og formaterast ved hjelp av eit kort Python-skript. Interesserte kan sjå koden på GitHub.