Uttak utsettes

14/01/2021

På grunn av lokale og nasjonale smittevernstiltak må uttak 19.01.21 og 21.01.21 utsettes. Nye datoer settes så snart uttak er mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte.

_______________________________________________________________________

The tryouts next week (19.01.21 and 21.01.21) are postponed until they can be safely arranged.