Innstilling frå valnemnda til årsmøtet 2021

05/12/2020

Valnemnda si innstilling til årsmøtet er klar. Årsmøtet gjennomførast onsdag 27.januar, styret vil sende ut meir informasjon om dette. Innstillinga er på fire sider, bruk pilene nedst i PDF-en til å bla deg gjennom.

Innstilling