Klubbutviklingskveld

25/10/2018

Klubbutviklingskveld

I går hadde vi besøk av Kate fra NVBF som holdt klubbutviklingskveld startmøte for oss. Selv om oppmøte ikke var så alt for mye å skryte av, hadde vi en utrolig trivelig og produktiv kveld sammen. Takk til de fremmøtte og tusen takk til Kate Sønstebø og NVBF for bra opplegg! Vi gleder oss masse til å jobbe videre med planene vi utarbeidet sammen, og håper med det samme at flere av klubbens medlemmer blir med oss på oppfølgingsmøtet over nyttår.


Informasjon om klubbutvikling og startmøte:

(hentet fra NVBF sine sider)

«Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon. NVBF inviterer alle sine klubber til å delta i klubbutviklingsprosesser. Klubbutvikling passer for alle klubber som ønsker å utvikle eget miljø og organisasjon.»

«Startmøtet er første steg i en klubbutviklingsprosess. Hovedmålet med startmøtet er å gjennomføre en analyse der man ser på dagens situasjon og hvilke mål man har for klubben i fremtiden. Sammen utarbeider styret og øvrige medlemmer forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre. Forslagene prioriteres og det lages en tiltaksplan som viser hva klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.»


Alle bilder tatt av Kate Sønstebø, NVBF.