Møtereferater

Styremøtereferat


Styremøte 7. Februar:
02.07 Styremøte 07.02.18.docx

 

Styremøte 14. Mars:
03.14 Styremøte 14.03.18.docx

 

Styremøte 11. April:
04.11 Styremøte 11.04.18.docx

 


Årsmøtereferat


Årsmøte 17. Januar
referat-årsmåte-volley-v4_sign

Ekstraordniært årsmøte 7. Mars
EkstraordinærtÅrsmøte2018