Nytt styre

09/02/2015

Under årsmøte ble det valg nytt styre i klubben for 2015. Vi takker det gamle styret og ønsker det nye styret lykke til.

Leder: Magnus Rodahl

Nestleder: Frida Schmidt-Hanssen

Kasserer: Eirik Palm Hunnestad

Styremedlemmer: Mathias Strømmen, Niklas Engebretsen, Siri Bjørkedal Øvregård, Billie Martinson

Vara: Kristian Myreng