Om klubben

NTNUI er Norges største klubb på seniornivå med over 200 aktive medlemmer. De er fordelt på 15 lag, og fra eliteserien til 3.divisjon. Klubben er en studentidrettsklubb, drevet fullstendig på frivillig basis. Allikevel har vi lange tradisjoner, og klubben var blant annet en av initiativtakerne til å få laget en innendørsserie for volleyball.

Klubben spiller sine hjemmekamper i Dragvollhallen

 

Historie

NTNUI Volleyball ble startet opp av Egil Holter i 1958, som en gruppe i daværende NTHI. Allerede året etter tok de NM-bronse. Gruppen oppnådde flere gode resultater de første årene, men den første virkelige storhetstiden kom etter at volleyball ble flyttet innendørs i 1966. Egil Holter og NTHI var sentrale i arbeidet om å skaffe laget en innendørsserie. På volleyballtinget i 1967 fremmet de sammen med KSI et forslag om å opprette en landsserie, som skulle ha status som norgesmesterskap. Forslaget ble vedtatt. NTHI endte opp med å vinne kongepokalen i 1967, 1968 og 1971, og den første innendørsserien i 1968.

Herrelaget holdt seg i hovedserien frem til 1977, samt fra 1980 til 1983. De oppnådde gode resultater, deriblant flere andreplasser. I 1972 hadde NTHI og OSI like mange poeng og lik settforskjell da serien var ferdigspilt. Vinneren ble til slutt OSI, avgjort ved poengforskjell!

NTHI hadde på denne tiden også et b-lag for herrene. De hadde også et damelag, selv om det ikke ble opprettet en dameserie før i 1976. Aktiviteten 1 Heyerdahl, G. (2009) Ekte idrettsglede – ekte kameratskap. Trondheim: Tapir akademiske forlag Faksimile fra bladet Aktuell om NM i 1967 5 tok seg opp mot slutten av 70-tallet, og klubben hadde da fire herrelag og tre damelag i seriespill. Det ble også arrangert såkalte “koffertturneringer” hvor alle kunne delta. Disse turneringene engasjerte opp mot 70 lag og 450 spillere, og denne deltakelsen holdt seg gjennom hele 80-tallet.

Volleyball var også en stor idrett i Lærerhøgskolens Idrettslag (LHI), med to lag både på herreog damesiden fra 1974. Etter omorganiseringen av høgskolene i Trondheim i 1984 endret LHI navn til Den Allmennvitenskaplige Høgskoles Idrettslag (AVHI). Utover 1990-tallet begynte de å markere seg med gode resultater. Jentene rykket opp til 1.divisjon i 1993, mens guttene rykket opp i 1997. NTHI hadde både herre- og damelag i 1.divisjon fra 1995.

I 1998 ble NTHI og AVHI slått sammen til NTNUI. Begge klubbene hadde opptil tre lag i seriespill, og derfor ville sammenslåingen gjøre at man måtte redusere antall seriespillende lag. Løsningen ble et allianseidrettslag med to underliggende idrettslag: NTNUI Dragvoll og NTNUI Gløshaugen. Dragvoll videreførte sine røde drakter med gule og svarte striper, mens Gløshaugen fortsatte i grønt, med de samme stripene. Totalt hadde klubben nå ti lag i seriesystemet.

Sportslig gjorde klubben det veldig bra. Guttene på Dragvoll rykket opp til eliteserien i 2002, og fikk sin beste plassering i 03/04-sesongen, med seriesølv. I 2007 måtte de dessverre trekke laget på grunn av økonomiske belastninger i forbindelse med nye krav rundt elitelisensen. De var derimot tilbake i eliteserien i 2012. På jentesiden var det NTNUI Gløshaugen som hadde det beste laget, hvor jentene spilte eliteserie fra 1999. De gjorde det godt, og endte på medaljeplass hvert år fra 01/02 til 06/07-sesongen. Laget holdt seg i den øverste divisjonen frem til 2013.

I 2009 ble Dragvoll og Gløshaugen slått sammen etter pålegg fra NIF, etter endringer som gjorde at et allianseidrettslag ikke hadde lov å ha flere undergrupper innenfor sammen idrett.

På herresiden har NTNUI hatt lag i eliteserien kontinuerlig siden 2012. På damesiden vant vi 1.divisjon i 2017, noe som gjør at NTNUI i sesongen 2017/18 stiller lag i eliteserien både for herrer og damer. Dette skjer samtidig med at klubben stadig utvides, og i samme sesong teller hele 18 lag.