Om klubben


Hvem kan bli med?


NTNUI Volleyball er en av de største gruppene i NTNUI og består av nærmere 400 medlemmer. Klubben er en studentidrettsklubb drevet fullstendig på frivillig basis av og for studenter ved NTNU.

Selv om NTNUI Volleyball er en av de større gruppene i NTNUI, er interessen for idretten og klubben enda større! For å bli medlem av NTNUI Volleyball er du derfor nødt til å være student ved NTNU (studenter ved andre skoler i Trondheim kan sjekke ut Trondheims andre klubber; Blussuvoll, Nyborg, osv.), og du er også nødt til å komme på uttak. Uttakene våre foregår primært i midten av august, og dersom det er behov for det kjører vi også påfyllingsuttak i januar. Utover dette er alle lagene fylt opp, og det er dessverre ikke mulig til å bli medlem av klubben midt i sesongen.


Våre lag


D-Elite:

Vårt elitelag spiller i Mizunoligaen som er den høyeste divisjonen i Norge der de beste lagene i landet spiller mot hverandre. I fjor endte laget på 5. plass (av åtte lag). Laget har fire treninger i uka og 14 seriekamper i året i tillegg til cupkamper og sluttspill i mars.

D1:

D1 spiller i førstedivisjon og i likhet med elitelaget vårt spiller de kamper rundt om i hele Norge. Dette er et nyopprykket lag med åpent uttak der alle plassene står ledig før uttak. Laget trener fire ganger i uka og spiller 15 seriekamper i tillegg til to rankingturneringer.

D2:

Vi har to damelag i andredivisjon. Hvert lag har tre treninger i uka og sesongen består av 12 seriekamper samt tre rankingturneringer og alt spilles i Trøndelag. Det er fire datoer for D2-uttakene og normalt sett er nivået litt høyere på de første uttaksdagene siden D2A velger ut sine spillere først, men bli ikke skremt av nivået – og la heller ikke være å komme på de første selv om det er fire uttaksdager. Desto flere uttakstreninger du møter opp på, desto større er sjansen for at du kommer med på et lag.

D3:

Vi har fire damelag i tredjedivisjon. Hvert lag har to treninger i uka og sesongen består av 10-16 seriekamper i året, samt tre rankingturneringer. Også her spilles alle kampene rundt om i Trøndelag.

H-elite:

H-elite rykket opp i fjor, etter å ha spilt en sesong i førstedivisjon. Laget spiller i Mizunoligaen som er den høyeste divisjonen i Norge. De trener fire ganger i uka og har 14 seriekamper i året, i tillegg til to rankingturneringer.

H1:

H1 spiller i førstedivisjon og spiller sine kamper rundt om i hele Norge. Laget trener fire ganger i uka og spiller 12 seriekamper samt to rankingturneringer og cupkamper.

H2:

Vi har tre herrelag i andredivisjon. Hvert lag har tre treninger i uka og sesongen består av 12 seriekamper samt tre rankingturneringer og alt spilles i Trøndelag. Det er fire datoer for H2-uttakene og normalt sett er nivået litt høyere på de første uttaksdagene siden H2A velger ut sine spillere først, men bli ikke skremt av nivået – og la heller ikke være å komme på de første selv om det er fire uttaksdager. Desto flere uttakstreninger du møter opp på, desto større er sjansen for at du kommer med på et lag.

H3:

Vi har tre herrelag i tredjedivisjon. Hvert lag har to treninger i uka og sesongen består av 10-16 seriekamper i året, samt tre rankingturneringer. Også her spilles alle kampene rundt om i Trøndelag.

D-Bredde & H-Bredde

Vi har to breddelag i klubben; et damelag og et herrelag. Breddelagene våre spiller ikke kamper, men trener én gang i uka. Breddelagene har heller ikke uttakstreninger, men et påmeldingssystem der det er først til mølla som gjelder. Interessen for breddelagene denne sesongen var enorm og med over 150 påmeldinger er både lagene og ventelisten fylt opp på både herre- og damesiden!


Mer om sesongens lag kan du finne på lagenes egne sider! Damelag her, herrelag her.

_________________________________________________

Årshjul

_________________________________________________


Økonomi


En liten ca.-oversikt over hva det koster å være medlem av NTNUI Volleyball basert på årets satser.

 NTNUI er Norges største klubb på seniornivå med over 12.000 medlemmer medlemmer. I volleyballgruppen er våre nærmere 400 medlemmer fordelt på 19 lag, og fra eliteserien til 3.divisjon. Klubben er en studentidrettsklubb, drevet fullstendig på frivillig basis. Likevel har vi lange tradisjoner, og klubben var blant annet en av initiativtakerne til å få laget en innendørsserie for volleyball.

Klubben spiller sine hjemmekamper i Dragvollhallen.

_________________________________________________

Historie

_________________________________________________

NTNUI Volleyball ble startet opp av Egil Holter i 1958, som en gruppe i daværende NTHI. Allerede året etter tok de NM-bronse. Gruppen oppnådde flere gode resultater de første årene, men den første virkelige storhetstiden kom etter at volleyball ble flyttet innendørs i 1966. Egil Holter og NTHI var sentrale i arbeidet om å skaffe laget en innendørsserie. På volleyballtinget i 1967 fremmet de sammen med KSI et forslag om å opprette en landsserie, som skulle ha status som norgesmesterskap. Forslaget ble vedtatt. NTHI endte opp med å vinne kongepokalen i 1967, 1968 og 1971, og den første innendørsserien i 1968.

Herrelaget holdt seg i hovedserien frem til 1977, samt fra 1980 til 1983. De oppnådde gode resultater, deriblant flere andreplasser. I 1972 hadde NTHI og OSI like mange poeng og lik settforskjell da serien var ferdigspilt. Vinneren ble til slutt OSI, avgjort ved poengforskjell!

NTHI hadde på denne tiden også et b-lag for herrene. De hadde også et damelag, selv om det ikke ble opprettet en dameserie før i 1976. Aktiviteten 1 Heyerdahl, G. (2009) Ekte idrettsglede – ekte kameratskap. Trondheim: Tapir akademiske forlag Faksimile fra bladet Aktuell om NM i 1967 5 tok seg opp mot slutten av 70-tallet, og klubben hadde da fire herrelag og tre damelag i seriespill. Det ble også arrangert såkalte “koffertturneringer” hvor alle kunne delta. Disse turneringene engasjerte opp mot 70 lag og 450 spillere, og denne deltakelsen holdt seg gjennom hele 80-tallet.

Volleyball var også en stor idrett i Lærerhøgskolens Idrettslag (LHI), med to lag både på herreog damesiden fra 1974. Etter omorganiseringen av høgskolene i Trondheim i 1984 endret LHI navn til Den Allmennvitenskaplige Høgskoles Idrettslag (AVHI). Utover 1990-tallet begynte de å markere seg med gode resultater. Jentene rykket opp til 1.divisjon i 1993, mens guttene rykket opp i 1997. NTHI hadde både herre- og damelag i 1.divisjon fra 1995.

I 1998 ble NTHI og AVHI slått sammen til NTNUI. Begge klubbene hadde opptil tre lag i seriespill, og derfor ville sammenslåingen gjøre at man måtte redusere antall seriespillende lag. Løsningen ble et allianseidrettslag med to underliggende idrettslag: NTNUI Dragvoll og NTNUI Gløshaugen. Dragvoll videreførte sine røde drakter med gule og svarte striper, mens Gløshaugen fortsatte i grønt, med de samme stripene. Totalt hadde klubben nå ti lag i seriesystemet.

Sportslig gjorde klubben det veldig bra. Guttene på Dragvoll rykket opp til eliteserien i 2002, og fikk sin beste plassering i 03/04-sesongen, med seriesølv. I 2007 måtte de dessverre trekke laget på grunn av økonomiske belastninger i forbindelse med nye krav rundt elitelisensen. De var derimot tilbake i eliteserien i 2012. På jentesiden var det NTNUI Gløshaugen som hadde det beste laget, hvor jentene spilte eliteserie fra 1999. De gjorde det godt, og endte på medaljeplass hvert år fra 01/02 til 06/07-sesongen. Laget holdt seg i den øverste divisjonen frem til 2013.

I 2009 ble Dragvoll og Gløshaugen slått sammen etter pålegg fra NIF, etter endringer som gjorde at et allianseidrettslag ikke hadde lov å ha flere undergrupper innenfor sammen idrett.

På herresiden har NTNUI hatt lag i eliteserien siden 2012, med unntak av sesongen 2017/2018. På damesiden vant vi 1.divisjon i 2017, og NTNUI vi fikk derfor både herre- og damelag i eliteserien. I 2020 rykket elitelaget på damesiden ned igjen til 1. divisjon, og kjemper nå om å komme seg opp igjen til elite. Samtidig utvides klubben stadig, og vi har nå hele 19 lag.