Opptak våren 2015 | Tryouts spring 2015

18/12/2014

Vil du spille volleyball på et av våre lag denne vinteren/våren? Vi har etter en halv sesong et par ledige plasser på noen av våre lag, og vi arrangerer derfor en ny opptakstrening for både gutter og jenter. Den blir arrangert torsdag 8. januar klokken 14:30 på Dragvoll. Møt opp og vis hva du kan.

Dersom du ikke kan denne dagen send en mail til volleyball-opptak(a)ntnui.no, så skal vi se om vi kan få fikset noe. Andre spørsmål angående opptaket kan også sendes til samme mail.


Do you want to play volleyball for one of our teams this winter/spring? We have a couple of free spots on our teams, and we are having a new tryout practice for both boys and girls. It will be on Thursday 8. January, from 14:30 at Dragvoll. Just show up and let us see what you know.

If you can’t come this day send a mail to volleyball-opptak(a)ntnui.no, and we will try to set something up. Any other questions regarding the tryout can be sent to the same email.