Opptak vinter 2016! | Tryouts!

06/01/2016

Det er nytt semester, og vi har noen ledige plasser på de forskjellige lagene våre!
Har du lyst å spille volleyball dette semesteret? Flere av våre lag trenger påfyll av spillere, og nå har nettopp du mulighet til å bli med! Vi kjører nye opptakstreninger i uke 2!
Treningene foregår over to dager, onsdag 13. januar klokken 21:30 og torsdag kl 20:00. Begge treningene er på Gløshaugen. Dette gjelder både gutter og jenter. På onsdagen vil det bli mye spilling, mens det blir mer teknikk på torsdag. Det er viktig at man er tilstede begge dager.

Registrering foregår i hallen, bare møt opp 🙂

Spørsmål rundt opptaket kan sendes til post@ntnuivolleyball.no


It’s a new semester , and we have some spots on our teams!
Would you like to play volleyball this semester? Several of our teams need additional players, and you have the opportunity to join! We have try outs sessions in week 2!
The trainings takes place over two days, Wednesday 13 January at 21:30 and Thursday at 20:00. Both trainings are on Gløshaugen. This applies to both boys and girls. On Wednesday there will be a lot of gameplay, while there are more techniques on Thursday. It is important that one is present both days.

Registration takes place in the hall, just show up 🙂

Questions about the try outs can be sent to post@ntnuivolleyball.no