Overgang

Alle nye NTNUI-medlemmar som har spelt for ein annan klubb, må melde overgang.
Norges Volleyballforbund har lagt om overgangssystemet. Inntil vidare kan alle henvendelsar gå til volleyballforbundet, på mail konkurranse@volleyball.no.
Vonleg kjem ny informasjon fortøpande her: https://volleyball.no/overganger