Overgang

Alle nye NTNUI-medlemmar som har spelt for ein annan klubb, må melde overgang og fylle ut
overgangsskjema. For å få ei så ryddig og effektiv sakshandsaming som mogleg, ber vi om at
alle skjema sendast til volleyball-nestleder@ntnui.no på mail. Skjemaet skal vere så mykje
utfylt som mogleg når det sendast inn. På denne sida finn du informasjon om kva skjema du
skal bruke, og kva du skal fylle ut.

Har du spelt for anna klubb i løpet av dei siste 12 månedane? 

Da må du betale overgangsgebyr på kroner 800,- til Norges Volleyballforbund.  NTNUI dekker ikkje dette gebyret. Kontonummer: 1503.42.41365. I tillegg må du fylle ut dette overgangsskjemaet . Når du har fått tak i skjemaet, må du kontakte din tidlegare klubb. Tidlegare klubb må fylle ut, og leiar/nestleiar i den gamle klubben må signere. Du må også fylle ut alle felt du sjølv skal fylle ut, inkludert eigen signatur før du sender skjemaet som PDF-fil på mail til oss. Emnefeltet på mailen skal vere «Overgang  <Spelarnamn>».  Legg ved kvittering for betalt overgangsgebyr som vedlegg. Du kan spele kamp så fort overgangen er godkjent skriftleg av Norges Volleyballforbund. Dette tek maksimalt sju dagar frå skjemaet er sendt til dei.

Har du ikkje spelt for ein anna klubb i løpet av dei siste 12 månedane?

Da slepp du overgangsgebyr. Men du må fylle ut dette overgangsskjemaet . Når du har fått tak i skjemaet, må du kontakte din tidlegare klubb. Tidlegare klubb må fylle ut, og leiar/nestleiar i den gamle klubben må signere. Du må også fylle ut alle felt du sjølv skal fylle ut, inkludert eigen signatur før du sender skjemaet som PDF-fil på mail til oss. Emnefeltet på mailen skal vere «Overgang  <Spelarnamn>». Du kan spele kamp så fort overgangen er godkjent skriftleg av Norges Volleyballforbund. Dette tek maksimalt sju dagar frå skjemaet er sendt til dei.

Er klubben du spelte for sist nedlagt?

Du må fylle ut dette overgangsskjemaet . Skriv på skjemaet kva den gamle klubben heitte, og at den er nedlagt. Du må også fylle ut alle felt du sjølv skal fylle ut, inkludert eigen signatur før du sender skjemaet som PDF-fil på mail til oss. Emnefeltet på mailen skal vere «Overgang  <Spelarnamn>». Du kan spele kamp så fort overgangen er godkjent skriftleg av Norges Volleyballforbund. Dette tek maksimalt sju dagar frå skjemaet er sendt til dei.

Vegard Buset,
4.august 2019, Ålesund