Overgang

Alle nye NTNUI-medlemmar som har spelt for ein annan klubb, må melde overgang i god tid før første kamp! Følg denne prosedyra for å melde overgang: https://volleyball.no/overganger
Overgangsgebyret (til NVBF) er på 800 kroner. Viss du ikkje har spelt i klubb det siste året er overgangen gratis.
Spørmsmål kan rettast til volleyballforbundet på mail konkurranse@volleyball.no.