Uttak 2016/2017

06/08/2016

Kjære fremtidige NTNUI´er!

Her er en oversikt over når de ulike lagene har uttak.

Siden volleyball-gruppa er populær, og på grunn av sportens egenart er vi nødt til å arrangere uttak for nye studenter siden vi ikke har plass til alle. Vi har 15 lag, 8 damelag og 7 herrelag, du kan lese mer om de ulike lagene på denne hjemmesiden.

Det er 4 lag som har det vi kaller for “fullt uttak”, da er alle plassene er åpne. Disse lagene er damer 1.div, herrer 1.div, A lag damer – 2.div, A lag herrer  – 2.div. Det taes ut 15 spillere til hvert av disse lagene.
Herrer Elite vil ikke ha åpent uttak, men hovedtrener Espen Mokkelbost vil være å se på spillere som kommer på H1 uttak.

Hvor mange nye spillere de andre lagene har plass til vil variere, men møt opp på uttak og få all informasjon du trenger. Du kan også kontakte trenerne, eller andre i styret hvis du lurer på noe.

 

NB! det kan forekomme endringer i uttaksplanen, da immatrikulering og andre lignende aktiviteter foregår i hallen på dagtid. Eventuelle endringer vil bli publisert på hjemmesiden og på facebooksiden vår.

MERK! Uttakene er i idrettsbygget på Dragvoll!

Kontaktinformasjon til trenere finner du her.

 

Uttak 16-17