Tabellar

Tabellar for høgare divisjonar

På denne sida finn du tabellar for våre lag i Mizunoligaen og 1.divisjon. Dei oppdaterte tabellane lastast opp manuelt til nettstaden, så under serierunder er det forseinking i tabellane. I år er seriestart 3.oktober.

Tabellar

Kampresultat hentast frå forbundet sin nettstad. Tabellane lagast og formaterast ved hjelp av eit kort Python-skript. Interesserte kan sjå koden på GitHub.