Til deg som skal på uttak

13/08/2020

OBS! Nå har vi møtt kapasititeten vår både for plass på uttak, og for hva vi faktisk kan ta inn på lag. Derfor kan vi dessverre ikke ta imot flere. De påmeldte har fått informasjon på sms og/eller mail (kan ha havnet i søppelpost). Om du ikke har blitt tilsendt informasjon som bekrefter at du får komme kan vi dessverre ikke ta deg imot på uttak. Vi anbefaler ytterligere interesserte å vurdere andre klubber i byen, for eksempel Blussuvoll, Trondheim Ballklubb og Nyborg IL. Vi har for øvrig supplerende uttak i januar for å fylle opp plassene etter frafall i løpet av høsten. Utover dette har vi breddelag for nybegynnere, hvor påmelding åpner 28. august (følg med på her på nettsiden vår, disse plassene fylles fort!), og det arrangeres mosjonstreninger på SiT Gløshaugen hver onsdag kveld som er åpne for alle med SiT-medlemskap.

 

Nå nærmer det seg uttak. For å redusere smitterisikoen har vi i år måtte gjøre noen endringer på gjennomføring av uttakstreningene. Les nøye under før du kommer. For alle påmeldte er ytterligere informasjon sendt ut på sms og mail.(English below).

Oppmøte-tidspunkt

Treningene slutter et kvarter før og starter et kvarter senere enn de originalt oppsatte uttakstidene. Dette er for å unngå opphopning av folk når noen kommer og andre går og gjelder kun når det er en uttakstrening rett før/etter. En oversikt over de nye start- og sluttidspunktene finnes nederst på siden. Merk også at tiden satt opp til 1.divisjon på tirsdag vil brukes til 2.divisjon.

Ved ankomst

Oppmøtested er utenfor Dragvoll idrettssenter.

Når du kommer må du registrere deg først hos en representant fra volleyballstyret, som vil sitte enten ute eller rett innenfor døra med liste over alle som er satt opp til uttak. Her får du en nummerlapp som du må ta vare på hele uttaket! Deretter må du registrere deg hos SIT. Har du SIT-medlemskap allerede kan du bare bipe kortet og gå inn. Har du ikke det må du enten kjøpe medlemskap, eller registrere deg i resepsjonen og si at du skal på uttak . Vet du at du skal ha SIT-medlemskap uansett bør du skaffe dette i god tid før uttaksøkta, sånn at det ikke blir kø.
Før du går inn i selve hallen skal du vaske hendene i minimum 20 sekunder med såpe og vann. Pass også på at du legger fra deg bag og vannflaske langt fra nærmeste andre person, slik at dere ikke klynger dere sammen i drikkepausene.

_____________________________________________________

The tryouts starts tomorrow. Because of COVID-19 we have some changes regarding the tryouts. Read this carefully before you come. For registered players additional information has been sent by text message and email.

We have now reached our maximum capacity and the registration is therefore closed. We suggest those interested to contact other clubs in Trondheim, for example Blussuvoll, Trondheim Ballklubb or Nyborg IL.

Time to meet

To avoid too many people between two tryout-practices, the practices end 15 minutes earlier, and the next group meet 15 minutes later, than the originally posted practice times. This way there will be 30 minutes between the two groups. If there is no tryout before you practice you can meet to the original time. The new practice times are shown in the table at the bottom of the page. Note also that the tryouts on Tuesday 18th will be used for 2nd division, rather than 1st division.

At arrival

Meet outside Dragvoll idrettssenter.

Upon arrival, you must first register with a member of the volleyball board, who will be sitting either right outside or inside with a list of everyone assigned to the given tryout session. Here you will be given a note with your number, which you must keep for all tryout sessions! Afterwards you must register at the SIT reception. If you already have a SIT-membership, you can just «beep» your card and go in. Otherwise you have to either buy a membership, or register in the reception and tell them that you are there for the volleyball tryouts. If you know already that you are going to buy a SIT-membership either way, you should acquire this in advance, to prevent a queue at the tryout session.
Before entering the hall itself, you must wash your hands for at least 20 seconds in soap and water. Please also place your bag and water bottle far from the closest other person, so that you do not crowd together for the water breaks.