Treningstider vår 2019


Dragvoll Idrettssenter


NB! TRENINGSTIDER PÅ FREDAG STARTER 16:15!

Oppdatert mandag 26. august