D3B

D3B 2016/2017

 

d3b

Øverst frå venstre: Emma Ward Myran, Moa Madeleine Fagermo, Elisabeth Førde, Anette Vikenes, Siren Grasmo, Maren Salte Kallelid, Vanja Revold Olberg

Nederst frå venstre: Haakon Jørlo Haugerud(trener), Ingjerd Ødegård Staurbakk, Helena Zofia Filar, Magnhild Sekse Erdal, Alicja E. Sokolowski
Nederst: Anna Duong

Ikkje til stades: Lise Presterud Hove, Maren Hauknes Ranheim, Kari Bakke