TV-Aksjonsturnering

03/10/2018

Volleyball for veldedighet

I forbindelse med årets TV-aksjon arrangerer vi i NTNUI Volleyball en veldedighetsturnering til inntekt for Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn: https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/.

Dette er en mixturnering og en åpen turnering for alle som har lyst til å delta! Vi ønsker både egne medlemmer og ikke-medlemmer av NTNUI Volleyball velkommen til å stille lag.

Mixturnering betyr at både menn og kvinner spiller på samme lag, og et minimum av to spillere av hvert kjønn må være på banen til en hver tid. Påmeldte lag må derfor bestå av både menn og kvinner (minst seks personer pr. lag). Vi åpner også for muligheten å melde seg på som enkeltspiller der vi setter sammen lagene basert på antall påmeldte spillere.

Påmelding av lag og enkeltspillere sendes på e-post til volleyball-arrangement@ntnui.no. Ved påmeldning av lag må lagnavn samt navn på alle spillere på laget inkluderes i påmeldingsmailen. Er dere flere enkeltspillere (men ikke nok til et helt lag), kan dere melde dere på som enkeltspillere i samme mail. Det er begrenset med plasser i turneringen, så her er det førstemann til mølla som gjelder!

Påmeldingsavgiften er 400,- per lag og betales ved turneringsstart. Hele summen går til årets TV-aksjon!

Meld på lag og spre ordet 😊 NB! Begrenset antall plasser, førstemann til mølla.

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/894115220978393/